V Snine chcú k štadiónu pristavať tribúnu a gymnastickú cvičebňu

Sninský štadión by mohol byť opäť zmodernizovaný. Do žiadosti z Nórskych grantov mesto Snina zahrnulo i futbalový štadión.

Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných objektov a ich vybavenie pre komunitné športové a vzdelávacie aktivity. Jednou zo štyroch zveľadených oblastí bude areál futbalového štadiónu. Mesto podaním žiadosti reaguje na potrebu doplniť v areáli priestory práve pre ďalšie komunitné aktivity. V rámci budovy sa plánuje gymnastická cvičebňa, šatne, konferenčná miestnosť, kuchyňa, sociálne zariadenia. Súčasťou tohto objektu bude aj športová tribúna.

Proces podávania žiadosti nám priblížila Erika Jankajová, vedúca Oddelenia strategického rozvoja mesta Snina: „Nórske granty ponúkli výzvu, v rámci ktorej sa dajú získať financie na multifunkčné centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Podali sme teda žiadosť, a momentálne prebieha proces schvaľovania. Naša žiadosť v prvej časti splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti. Keďže výzva spolufinancovanie pre subjekty verejne správy nevyžaduje, t. j. ide o nulové spolufinancovanie, mesto to nestojí nič, preto predpokladáme, že sa zapojí mnoho obcí. Veľmi oceňujeme spoluprácu s Mestským futbalovým klubom, ktorý mal pripravené náčrty štadióna a okolia, vďaka čomu presne vieme, s čím sa dá v rámci areálu uvažovať. Túto možnosť sme využili a prihlásili sa. Výborná spolupráca bola pri príprave žiadosti so všetkými partnermi projektu. V hre je takmer milión eur.“

Leave a comment

Futbalový štadión MFK Snina

Po – Pia 

07,00h – 19,00h

Pčolinská 2744/45, Snina, 069 01