HISTÓRIA KLUBU

ROK ZALOŽENIA
FUTBALU V SNINE

Začiatok sninského futbalu sa datuje od roku 1927, keď vznikol prvý klubový celok ŠK Snina. Začínal za veľmi skromných finančných i materiálových podmienok. Zo začiatku sa hral futbal neorganizovane, hrali sa iba priateľské stretnutia s mužstvami HAC Humenné, DAC Michalovce a niektorými dedinskými klubmi: Papínom, Stakčínom, Ubľou a pod. Za bývalej ČSR a Slovenského štátu sa najvyššie hral v I. triede.

V jeseni roku 1945 bol ŠK Snina premenovaný na TJ Sokol,1948 na Drevokombinát Snina. Po začatí výroby v strojárskom závode Vihorlat v roku 1951 došlo už v septembri k zlúčeniu miestnej TJ Drevokombinát so športovcami Vihorlatu pod názvom Kovo. Nastáva nová etapa vo vývoji športového diania. Na konci roku, keď boli utvorené dobrovoľné športové organizácie, TJ bola premenovaná na DŠO Spartak Snina. V roku 1955 bol k názvu pridaný názov podniku, čím vznikol nový názov TJ Spartak Vihorlat Snina. Na základe prevratných spoločenských zmien v roku 1989 došlo k zmenám aj v športovom dianí. Tie viedli členov a priaznivcov futbalového oddielu k rozhodnutiu oddeliť sa od TJ Spartak Vihorlat, vytvoriť samostatný futbalový klub a od roku 1991 ísť vlastnou, samostatnou cestou pod názvom FC Vihorlat Snina. Na prelome rokov 1994÷95 dochádza k ďalšej prelomovej zmene. Futbalový klub sa dostáva pod krídla mesta a mení nielen názov na MFK (Mestský futbalový klub) Snina, ale aj klubové farby na žltú, zelenú a bielu po predchádzajúcich farbách biela, modrá, červená.

LOGO POČAS NAJÚSPEŠNEJŠEJ ÉRY

     Prvý väčší úspech dosiahli sninskí futbalisti v roku 1961, keď sa prebojovali do východoslovenskej divízie (krajské majstrovstvo). Z nej v roku 1967 postúpili do ústredne riadenej súťaže – divízie. V ústredne riadených súťažiach (riadených SFZ) odohrali 9 ročníkov, keď v ročníku 1976/77 napriek obsadeniu 10. priečky kvôli reorganizácií súťaží museli zostúpiť. Po jednoročnej prestávke sa ale do ústredne riadených súťaží znovu vrátili. 

     V ročníku 1975/76 sninský futbal dosiahol najväčší úspech, keď v Slovenskom pohári postúpil až do semifinále, v ktorom prvoligovému Interu Bratislava na jeho pôde podľahol 2:0. Medzi úspechy futbalu pod Sninským kameňom možno zaradiť aj víťazstva v priateľských stretnutiach nad prvoligovými celkami Tatranom Prešov, VSS Košice, Lokomotívou Košice, s ktorými ich do roku 1990 pravidelne hrával. Nesporne medzi úspech patrí aj víťazstvo nad kompletným majstrovským mužstvom Spartaku Trnava. Po spoločenských zmenách v roku 1989, keď sa rozpadla výroba v dovtedy sponzorskom závode Vihorlat Snina nastáva útlm úrovne sninského futbalu. Z ústredne riadených súťaží vypadáva až do V. ligy a aj keď v roku 1994 sa na obdobie dvoch ročníkov dostáva do III. ligy, až dodnes zotrváva v IV. lige. Klubu chýbajú financie, keď mesto ako hlavný sponzor prispieva ročne čiastkou cca 700 000 Sk  a na bezproblémový chod klubu je potrebných ročne 2÷2,5 milióna Sk.

Napriek zložitej finančnej situácií v klube sa nezabúdalo a ani nezabúda na mládež. Svedčí o tom nielen pôsobenie staršieho dorastu v I. DL (1967÷69, 1978÷90, 1992/93), ale aj výchova celého radu hráčov, ktorí hrali a niektorí ešte hrajú v reprezentačných výberoch, ako aj vo vyšších súťažiach (I. a II. liga).Futbalový klub má v súčasností okrem mužstva dospelých 10 mládežníckych družstiev (2 dorastenecké, 8 žiacke). Tradíciou sa stáva aj organizovanie benefičných zápasov po skončení ročníka, v ktorých naši odchovanci hrajú proti aktuálnemu mužstvu dospelých. Takto v roku 2003 sa hral zápas v prospech nadácie PROFUTURA a v roku 2004÷08 v prospech nášho odchovanca Miroslava LABUNA, ktorý v dôsledku úrazu v majstrovskom zápase ostal nevládny, odkázaný na invalidný vozík. Sninský futbal sa predstavil aj v zahraničí, keď mužstvo dospelých hralo na Ukrajine, v Poľsku, v Maďarsku a SRN. Družstvo dorastu sa predstavilo v Poľsku. Areál štadióna je vo vlastníctve mesta. Hlavné futbalové ihrisko má rozmery 68×105 m. Vedľa hlavného ihriska je aj tréningové plocha s umelým trávnatým povrchom a osvetlením. Klubovými farbami sú žltá, zelená, biela a chod klubu riadi výkonný výbor na čele s prezidentom klubu, viceprezidentom a manažérom.   

Futbalový štadión MFK Snina

Po – Pia 

07,00h – 19,00h

Pčolinská 2744/45, Snina, 069 01